Izradite ugovor o zajmu u samo 10 minuta

  • potpuno prilagođen za hrvatski i engleski jezik
  • sadržaj izradili stručnjaci za obvezno pravo
  • dostupan kao Word dokument

Što je ugovor o zajmu?

Ugovor o zajmu je ugovor dvije ugovorne strane kojim se jedna strana (zajmodavac) obvezuje drugoj (zajmoprimcu) pozajmiti određen iznos novaca ili drugih zamjenjivih stvari (npr. brašna, nafte i sl.), a zajmoprimac se obvezuje taj novac odnosno stvari zajmodavcu vratiti kako je to ugovoreno.

Kada mi je potreban ugovor o zajmu?

Uvijek kada jedna osoba drugoj pozajmljuje nešto. Novac je najčešći predmet zajma, pa se ugovori najčešće odnose na tu vrstu zajma.

Treba li mi pisani ugovor o zajmu?

Iako ne postoji obveza sklapanja pisanog ugovora, snažno se preporuča da se on sklopi u pisanom obliku kojim se uređuju sva bitna pitanja. To je osobito preporučljivo ako je jedna ili obje strane pravna osoba, kao i ako se ugovaraju neki posebni uvjeti davanja ili vraćanja zajma. Usmeni ugovor o zajmu je vrlo često teško do nemoguće dokazati.

Što se uređuje ugovorom o zajmu?

Ugovorom se uređuje, na primjer: 
  • tko su stranke ugovora
  • tko daje, a tko prima zajam
  • vrsta zajma, te količina koja se daje u zajam (iznos novca, količina druge stvari)
  • kamata na glavnicu (ako se ugovara – obvezna kod zajma između dva trgovca)
  • uvjeti i rok vraćanja zajma
  • druga prava i obveze stranaka

Par jednostavnih koraka i Vaš ugovor je spreman

Spremni za izradu ugovora o zajmu?

Vaš dokument će biti spreman u nekoliko jednostavnih koraka.