Izradite ugovor o darovanju nekretnine u samo 15 minuta

 • potpuno prilagođen za hrvatski i engleski jezik
 • sadržaj izradili stručnjaci za pravo nekretnina
 • dostupan kao Word dokument

Što je ugovor o darovanju nekretnine?

Ugovorom o darovanju nekretnine darovatelj daruje nekoj osobi (obdareniku) nekretninu.

Kada mi je potreban ugovor o darovanju nekretnine?

Uvijek kada se daruje nekretnina.

Treba li mi pisani ugovor o darovanju nekretnine?

Da. Zakonom je propisano da se nekretnina prenosi isključivo pisanim ugovorom na kojem je potpis darovatelja ovjeren kod javnog bilježnika. Razlog je taj što se vlasništvo prenosi upisom u zemljišnu knjigu, u vrlo formalnom i zakonom propisanom postupku

Što se uređuje ugovorom o darovanju nekretnine?

Ugovorom se uređuje, na primjer: 
 • tko su stranke ugovora
 • jamstva darovatelja o pravnom i stvarnom stanju nekretnine
 • točan opis nekretnine (mora biti precizan i identičan onome na izvatku)
 • trenutak prijenosa vlasništva i dozvola da kupac upiše sebe kao vlasnika (tabularna izjava)
 • predaja nekretnine u posjed (nije isto kao i prijenos vlasništva)
 • preuzimanje drugih obveza povezanih uz nekretninu (režije i sl.)
 • plaćanje poreza i troškova prijenosa nekretnine
 • druga prava i obveze stranaka

Par jednostavnih koraka i Vaš ugovor je spreman


Spremni za izradu ugovora o darovanju nekretnine?

Vaš dokument će biti spreman u nekoliko jednostavnih koraka.