Izradite ugovor o kupoprodaji nekretnine u samo 20 minuta

 • potpuno prilagođen za hrvatski i engleski jezik
 • sadržaj izradili stručnjaci za pravo nekretnina
 • dostupan kao Word dokument

Što je ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Ugovorom o kupoprodaji nekretnine kupac kupuje, a prodavatelj prodaje nekretninu.

Kada mi je potreban ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Uvijek kada se kupuje/prodaje nekretnina, osim u slučaju kada se nekretnina prodaje putem dražbe u sudskom postupku.

Treba li mi pisani ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Da. Zakonom je propisano da se nekretnina prenosi isključivo pisanim ugovorom na kojem je potpis prodavatelja ovjeren kod javnog bilježnika. Kako je rečeno, jedina iznimka je ako kupujete nekretninu putem dražbe u sudskom postupku. Razlog je taj što se vlasništvo prenosi upisom u zemljišnu knjigu, u vrlo formalnom i zakonom propisanom postupku

Što se uređuje ugovorom o kupoprodaji nekretnine?

Ugovorom se uređuje, na primjer: 
 • tko su stranke ugovora
 • jamstva prodavatelja o pravnom i stvarnom stanju nekretnine
 • točan opis nekretnine (mora biti precizan i identičan onome na izvatku)
 • cijena, način i rok plaćanja
 • trenutak prijenosa vlasništva i dozvola da kupac upiše sebe kao vlasnika (tabularna izjava)
 • predaja nekretnine u posjed (nije isto kao i prijenos vlasništva)
 • preuzimanje drugih obveza povezanih uz nekretninu (režije i sl.)
 • plaćanje poreza i troškova prijenosa nekretnine
 • druga prava i obveze stranaka

Par jednostavnih koraka i Vaš ugovor je spreman

Spremni za izradu ugovora o kupoprodaji nekretnine?

Vaš dokument će biti spreman u nekoliko jednostavnih koraka.